Logo: Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

Kod szkolenia:
35D
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół.
Cel:
Poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole .

Cele szczegółowe:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze spektrum autyzmu;
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą;
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu;
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
 • Szkoła dla ASA – szkoła przyjazna uczniom ze spektrum autyzmu.
 • Szkoła dla ASA – zasady udziału szkół, założenia Programu.
 • Szkoła przyjazna dla uczniów na spektrum autyzmu. Dlaczego ważne jest dostosowanie szkoły. Jak dostosowanie szkoły wpływa na efektywność procesu dydaktycznego.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Kompendium Dyrektora. Obowiązki szkoły. Przepisy prawne.
 • Dziecko ze spektrum w szkole. Bariery i wsparcie – z punktu widzenia samorzecznika.
 • Porozmawiajmy o Autyzmie.
 • Autyzm i relacje społeczne.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji – sposób na udaną lekcję.
Termin:
1 października 2019 r. w godz. 10:00 – 13:30, 29 października 2019 r. w godz. 14:00 – 17:30, 4 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00, 19 listopada i 10 grudnia 2019 r. w godz. 14:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach, trzecie spotkanie w Filii ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Katarzyna Niemotko, Anita Wieloch
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.