Logo: Nietypowajka 2 - Dzień Składanki i Łamigłówki

Kod szkolenia:
174W/II
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów II i III etapu edukacyjnego (od klasy IV SP).
Cel:
 • analiza indywidualnych sposobów rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez i ich testowania;
 • wykorzystanie strategii IBSE i cyklu 5E w nauczaniu przedmiotowym;
 • rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;
 • analiza przydatności dydaktycznej wybranych gier logicznych.
Tematyka:
 • projektowanie sytuacji problemowych z wykorzystaniem gier logicznych,
 • indywidualne strategie rozwiązywania problemów,
 • nauczanie z wykorzystaniem strategii IBSE,
 • nauczanie w oparciu o model 5E,
 • kompetencje kluczowe,
 • przykłady łamigłówek logicznych przydatnych do realizacji podstawy programowej.
Termin:
29 stycznia 2020 r. w godz. 14:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.