Logo: IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego - DZIEŃ II - szkoły podstawowe

Kod szkolenia:
39K/II
Adresaci:
nauczyciele i doradcy zawodowi wraz z 10-osobowymi grupami uczniów.
Cel:
  • poszerzenie oferty szkół w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • prezentacja oferty szkół ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • kompetencje potrzebne na rynku pracy,
  • diagnoza potencjału zawodowego,
  • charakterystyki zawodów i środowisk pracy,
  • rynek pracy na Śląsku.
Termin:
18 października 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Chorzów – dokładna lokalizacja zależna od wybranego warsztatu – patrz szczegółowe informacje
Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
zaproszeni goście
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.