Logo: IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego - DZIEŃ I - szkoły ponadpodstawowe

Kod szkolenia:
39K/I
Adresaci:
nauczyciele i doradcy zawodowi z 12-osobowymi grupami uczniów.
Cel:
  • poszerzenie oferty szkół w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • prezentacja oferty szkół policealnych, uczelni wyższych, pracodawców i instytucji rynku pracy.
Tematyka:
  • kompetencje potrzebne na rynku pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • efektywne planowanie i podejmowanie decyzji,
  • komunikacja i współpraca,
  • aktywne metody poszukiwania pracy,
  • kształtowanie postawy przedsiębiorczej.
Termin:
17 października 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 53
Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
zaproszeni goście
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.