Kod szkolenia:
329R
Obszar:
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli szkół i placówek jak właściwie współpracować z kuratorami sądowymi i sądami,
  • zapoznanie nauczycieli z przepisami prawa rodzinnego.
Tematyka:
  • sytuacje trudne w szkole,
  • jak współpracować z sądami,
  • jak współpracować z kuratorami sądowymi,
  • jak współpracować z rodzicami,
  • jak pisać pisać pisma do sądu.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.