Kod szkolenia:
115R
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół z oddziałami integracyjnymi.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z organizacją pracy w klasie integracyjnej,
  • doskonalenie umiejętności tworzenia warunków optymalnego rozwoju uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie współpracy nauczycieli wspomagających z prowadzącymi.
Tematyka:
  • tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy uczniów w klasie integracyjnej,
  • zadania nauczyciela prowadzącego i wspomagającego,
  • realizacja podstawy programowej w klasie integracyjnej.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.