Ważna informacja - opłaty za szkolenia

Kod szkolenia:
114R
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół z oddziałami integracyjnymi.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami,
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie dostosowania metod i technik uczenia do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami.
Tematyka:
  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową,
  • dostosowania metod i technik uczenia do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
specjalista współpracujący z Ośrodkiem
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.