Kod szkolenia:
330R
Obszar:
Adresaci:
zespól statutowy przedszkola, szkoły placówki lub cała rada pedagogiczna.
Cel:
opracowanie lub aktualizacja zgodnie z prawem statutu szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.
Tematyka:
  • analiza treści statutu przedszkola, szkoły czy placówki "zamawiającej" szkolenie,
  • spotkanie z zespołem statutowym lub całą RP,
  • krótkie wprowadzenie do zasad prawnych funkcjonowania statutu jako podstawowego dokumentu regulującego pracę przedszkola, szkoły czy placówki z ukierunkowaniem na specyfikę grupy szkolonej,
  • przedstawienie uwag do statutu,
  • dyskusja i wypracowanie wspólnej wersji roboczej statutu,
  • pomoc online w opracowaniu przez nauczycieli ostatecznej, przedstawionej do uchwalenia przez Radę Szkoły lub Radę Pedagogiczną wersji statutu.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Ewa Jakubowska
Cena:
1000 zł
Liczebność grupy:
do 20 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Ewa Jakubowska

mgr fizyki, studia podyplomowe z informatyki, matematyki i zarządzania oświatą. Ukończony 160 godzinny kurs andragogiki. Nauczyciel od 1979 roku – wicedyrektor i dyrektor szkoły, wizytator, kierownik oddziału i dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty w Katowicach (14 lat), nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach – 9 lat. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego, w szczególności w analizie statutów szkół, przedszkoli i placówek. Jest autorem artykułów publikowanych w "Hejnale Małopolskim" i "Forum nauczycieli" – czasopismach ośrodków doskonalenia nauczycieli w Krakowie i Katowicach.