Logo: Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

Kod szkolenia:
14D
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele.
Cel:
  • zwiększanie skuteczności pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, ich rodzinom i opiekunom w sytuacjach kryzysu rodzinnego związanego z rozwodem;
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia grupy wsparcia dla dzieci przeżywających rozpad rodziny;
  • zapoznanie z zasadami i technikami mediacji rodzinnych.
Tematyka:
  • doświadczenie rozwodu w aspekcie rozwojowym,
  • system przekonań na temat rozwodu i związanych z nim strat a efektywna pomoc dziecku,
  • czynniki pomagające dziecku w radzeniu sobie z sytuacją kryzysu rodzinnego związanego z rozwodem,
  • program grupy wsparcia dla dzieci przeżywających sytuację rozwodu rodziców,
  • budowanie platformy porozumienia na rzecz dziecka – elementy warsztatu mediatora.
Termin:
8, 15 i 29 kwietnia 2020 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
15
Koordynator:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadząca:
Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
75 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w  systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na  terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo.