Ważna informacja - opłaty za szkolenia

Logo: Szkoła porozumienia

Kod szkolenia:
12D/3
Adresaci:
nauczyciele szkół.
Cel:
  • rozwój Śląskiej Sieci Promującej Zdrowie,
  • wzrost kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie.
Tematyka:
  • Podstawy komunikacji empatycznej.
  • Konflikt w środowisku szkolnym – diagnoza konfliktu.
  • Trudne rozmowy z rodzicami – od konfliktu do porozumienia.
  • Wspieranie rozwoju empatii u dzieci – nauczyciel w roli przewodnika a nie arbitra.
  • Mediacje – pomysł na szkolne konflikty; podstawy prawne i procedury prowadzenia mediacji. Trening umiejętności mediacyjnych.
  • Mediacje rówieśnicze – zasady wdrażania i koordynacji. Trening umiejętności mediacyjnych.
Termin:
4 grudnia 2019 r., 29 stycznia, 26 lutego, 29 kwietnia i 20 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
6 spotkań
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
180 zł

Rekrutacja zakończona.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Słowo kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.