Logo: W świecie dziecięcych emocji

Kod szkolenia:
12D/2
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.
Cel:
  • rozwój Śląskiej Sieci Promującej Zdrowie,
  • wzrost kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie.
Tematyka:
Zarządzanie emocjami to podstawowa umiejętność decydująca o jakości życia. Im wcześniej dzieci nabędą kompetencje mądrego radzenia sobie z różnymi uczuciami i emocjami tym lepiej będą radziły sobie w codziennym życiu i nauce. Nie mamy wpływu ani kontroli nad tym co czujemy, ale możemy decydować o sposobie, w jaki sposób zareagujemy na pojawiające się emocje. Rozpoznawania potrzeb emocji własnych i innych jest podstawą budowanie relacji opartych na szacunku, akceptacji i zaufaniu. To podstawa budowania poczucia wartości dziecka i samostateczności. Celem zajęć jest rozwój kompetencji interpersonalnych w obszarze pracy z emocjami własnymi oraz dzieci. Zaprezentowanie metod i technik rozwijających inteligencję emocjonalną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin:
17 października, 14 listopada 2019 r., 12 grudnia i 9 stycznia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4 spotkania
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Agnieszka Leszcz-Krysiak
Cena:
150 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.