Kod szkolenia:
91WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek.
Cel:
  • prezentacja koncepcji stresu i wypalenia,
  • możliwość autodiagnozy poziomu stresu i wypalenia zawodowego,
  • strategie zaradcze – odniesienie do badań,
  • strategie zaradcze – próba diagnozy zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.
Tematyka:
  • indywidualna autodiagnoza czynników stresogennych oraz sprzyjających wypaleniu zawodowemu,
  • koncepcja stresu i wypalenia zawodowego,
  • stres i wypalenie w rzeczywistości polskiego systemu edukacji,
  • strategie zaradcze.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.