Logo: Zachowaj twarz i kontroluj emocje - elementy treningu asertywności dla nauczycieli

Kod szkolenia:
17D
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.
Cel:
 • poprawa efektywności działań nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie asertywnej komunikacji w relacjach z uczniami, rodzicami, współpracownikami.
Tematyka:
 • autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty;
 • charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej;
 • umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny;
 • nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej;
 • wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej partnera relacji;
 • asertywne reagowanie na atak i krytykę;
 • monolog wewnętrzny jako sojusznik efektywnych działań;
 • konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami;
 • konstruktywne zachowania w trudnych sytuacjach z grupą.
Termin:
7, 28 października i 25 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
15
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadzący:
Beata Łęcka
Cena:
75 zł

O prowadzącym:

Beata Łęcka

Psychologia – UŚ, Szkolna psychologia defektologiczna - Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe). Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w  pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w  Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, LaboratoriumPsychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontysw Tilburgu - Holandia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i  edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej, terapii i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W pracy terapeutycznej szeroko stosuje metody pracy z ciałem (m.in. w sytuacjach trudnych, na  podłożu przeciążenia stresem) oraz wspierania dziecka w rozwoju i w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich). W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.