Logo: VII konferencja z cyklu "Niepełnosprawność a edukacja" - "Nie tylko autyzm"

Kod szkolenia:
25K
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice.
Cel:
wspieranie rozwoju i funkcjonowania ucznia z autyzmem i nie tylko.
Tematyka:
  • codzienność rodzica dziecka z niepełnosprawnością,
  • spektrum autyzmu – współwystępujące zaburzenia zachowania,
  • teoria umysłu w autyzmie,
  • potrzeby dziecka ze spektrum autyzmu a realia polskiej szkoły,
  • normy rozwoju emocjonalno – społecznego w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Termin:
25 września 2019 r. w godz. 10:00 – 14:15
Miejsce:
Restauracja "Beskid" w Zabrzu, ul. Bytomska 44
Liczba godzin:
8
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.