Kod szkolenia:
116WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z tematyką mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz przygotowanie szkoły do rozpoczęcia procesu wdrożenia mediacji rówieśniczych w szkole,
  • doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
Tematyka:
  • podstawy prawne prowadzenia mediacji w szkole;
  • konflikt w środowisku szkolnym – psychologiczne podstawy powstawania, diagnoza przyczyn, style rozwiązywania konfliktów;
  • podstawowe techniki mediacyjne;
  • przygotowanie do przeprowadzenia spotkań wstępnych dla uczniów i rodziców;
  • przebieg spotkania mediacyjnego;
  • wdrażanie mediacji w szkole – propozycja.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.