Kod szkolenia:
105WR
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej i klas I - III.
Cel:
budowanie kompetencji cyfrowych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych i oddalonych ośrodków oraz rozwijanie kreatywności.
Tematyka:
  • zagadnienia związane z programowaniem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • środowisko Scratch Junior,
  • roboty OzoBoty,
  • programy multimedialne z dziedziny programowania.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

O prowadzącym:

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.