Kod szkolenia:
242WR
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Cel:
  • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej podejścia behawioralno-poznawczego w pracy z dzieckiem/nastolatkiem;
  • pogłębienie wiedzy na temat roli nagród w motywowaniu i kar w demotywowaniu do określonych zachowań;
  • zdobycie umiejętności motywowania do nauki poprzez wprowadzanie w klasie systemów motywacyjnych.
Tematyka:
Analiza zachowania – podejście behawioralno-poznawcze:
  • charakterystyka podejścia behawioralno-poznawczego w radzeniu sobie z zachowaniami niepożądanymi,
  • kary i nagrody,
  • analiza zachowania,
  • behawioralne techniki wzmacniania zachowań pożądanych.

Motywowanie:

  • systemy motywacyjne w klasie,
  • zasady i konsekwencje.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.