Kod szkolenia:
53W
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych klas IV - VIII.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z metodami i technikami aktywizującymi poprzez ćwiczenia warsztatowe,
  • wskazanie na mocne i słabe strony różnych metod,
  • wypracowanie własnych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem poznanych metod i technik.
Tematyka:
  • zastosowanie metod aktywizujących na różnych zajęciach edukacyjnych,
  • efektywność nauczania.
Termin:
12 lutego 2020 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.