Logo: Bez komputera też można uczyć ciekawie i efektywnie

Kod szkolenia:
20W
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych klas IV - VIII.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z ciekawymi i aktywizującymi metodami i technikami pracy na lekcji angażującymi uczniów i wyzwalającymi ich kreatywność,
  • wypracowanie scenariuszy zajęć z różnych przedmiotów z wykorzystaniem poznanych metod i technik.
Tematyka:
  • wykorzystanie analogowych zabaw i gier dydaktycznych w procesie edukacyjno-wychowawczym,
  • angażowanie uczniów do pracy na lekcji.
Termin:
9 grudnia 2019 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.