Logo: Z cyklu: "Metodyka dla początkującego nauczyciela". Scenariusz zajęcia / lekcji, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach początkowych

Kod szkolenia:
64D/I
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej.
Cel:
 • znajomość i właściwa interpretacja podstawy programowej,
 • doskonalenie umiejętności pisania scenariuszy zajęć i lekcji,
 • doskonalenie umiejętności formułowania celów ogólnych i operacyjnych w swoich działaniach,
 • utrwalenie umiejętności doboru metod pracy i form organizacyjnych do scenariusza,
 • rozwijanie umiejętności doboru treści programowych zgodnie z nową podstawą programową,
 • poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej w zakresie planowania pracy.
Tematyka:
 • scenariusz zajęcia,
 • cele ogólne i operacyjne,
 • metody i formy organizacyjne,
 • treści programowe,
 • podstawa programowa,
 • program.
Termin:
2 października 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.