Logo: Wartości od A do Z - kształtowanie postaw społeczno-moralnych w PRAKTYCE

Kod szkolenia:
1W
Adresaci:
nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej.
Cel:
  • wprowadzenie w problematykę pożądanych postaw społeczno-moralnych i etycznych,
  • wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat wartości,
  • ukazanie możliwości wykorzystania różnych form zabawowych do realizacji w/w celów na lekcjach w edukacji wczesnoszkolnej.
Tematyka:
  • pojęcie wartości;
  • wyposażenie dziecka w sposoby radzenia sobie z postawami społeczno-moralnymi w różnych sytuacjach;
  • postawy związane z pełnieniem ról społecznych, postawy obywatelskie i patriotyczne;
  • pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie;
  • przykłady scenariuszy lekcji, zajęć, teksty i ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć zintegrowanych, lekcji, również lekcji etyki;
  • przykładowe wzory postępowania dydaktycznego i wychowawczego.
Termin:
26 września 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
11

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 30 zł do dnia 19 września 2019 r. z dopiskiem 1W.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.