Logo: Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole

Kod szkolenia:
92D
Adresaci:
nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o metody pracy i sposoby postępowania z uczniem z Zespołem Aspergera.
Tematyka:
Moduły:
  • MODUŁ I: Mam dziecko z Zespołem Aspergera w klasie. O uczniu z ZA w młodszych klasach szkoły podstawowej: charakterystyka ucznia z ZA – podstawy, organizacja przestrzeni, komunikacja z uczniem, sposoby postępowania, zachowania niepożądanie, wskazówki do pracy.
  • MODUŁ II: Nastolatek z Zespołem Aspergera w klasie i co dalej? O uczniu w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej: co się zmienia w funkcjonowaniu ucznia, jak się komunikować, jak postępować z uczniem, aby odnieść obustronny sukces, wskazówki do pracy.
  • MODUŁ III: Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera. Utrudnienia w funkcjonowaniu: trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia integracji sensorycznej, fiksacje i stereotypie. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
Termin:
8, 15 i 22 listopada 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
15
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
75 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.