Logo: wyGRYwaMY (w) szkołę - sieć współpracy i samokształcenia niekonwencjonalnych i efektywnych nauczycieli

Kod szkolenia:
85D
Adresaci:
nauczyciele – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.
Cel:
 • omówienie biologicznych podstaw procesu uczenia się i ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne uczniów;
 • przedstawienie znaczenia zabawy w rozbudzaniu ciekawości poznawczej i motywacji do nauki uczniów II i III etapu edukacyjnego;
 • poszerzenie kompetencji w zakresie planowania procesu dydaktycznego w oparciu o zabawę (edukacyjne pokoje zagadek, zgamifikowane nauczanie przedmiotowe);
 • projektowanie interdyscyplinarnych i przedmiotowych pokoi zagadek;
 • projektowanie zgamifikowanych zajęć przedmiotowych;
 • wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrą praktyką.
Tematyka:
 • biologia procesu uczenia się,
 • zabawa jako biologiczny mechanizm poznawczy,
 • zabawa jako motywująca forma aktywności poznawczej,
 • zabawa jako trening radzenia sobie ze stresem szkolnym,
 • zabawa jako trening kreatywności,
 • zabawa jako narzędzie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, kompetencji przyszłości i kompetencji proinnowacyjnych.
Termin:
23 października 2019 r. i 3 czerwca 2020 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
100 (15 szkolenia stacjonarne + 85 praca online)
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
105 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.