Logo: Zafascynować nauką - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Kod szkolenia:
76D
Adresaci:
nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii II i III etapu edukacyjnego.
Cel:
 • przedstawienie nauczania problemowego jako sposobu zaciekawienia naukami matematyczno-przyrodniczymi;
 • analiza metod realizacji podstawy programowej pod kątem ich efektywności;
 • projektowanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej, metody IBSE, metody 5E;
 • wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych;
 • poznanie sposobu prowadzenia notatek graficznych;
 • projektowanie zajęć interdyscyplinarnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Tematyka:
 • efektywna realizacja podstawy programowej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
 • nauczanie problemowe,
 • strategia wyprzedzająca,
 • metoda IBSE,
 • metoda 5E,
 • nauczanie interdyscyplinarne,
 • notowanie graficzne,
 • narzędzia krytycznego myślenia.
Termin:
19 października 2019 r. w godz. 9:30 – 13:30, 10 stycznia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00 i 29 lutego 2020 r. w godz. 9:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
100 (20 szkolenia stacjonarne + 80 pracy online)
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
130 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.