Logo: Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - sieć współpracy i doskonalenia

Kod szkolenia:
7D
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele i specjaliści przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
podnoszenie jakości pracy nauczycieli i specjalistów z dziećmi i uczniami z SPE.
Tematyka:
  • aktualne regulacje prawne związane z WWR,kształceniem specjalnym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • formy kształcenia dzieci i uczniów – kształcenie ogólnodostępne, integracyjne i włączające;
  • sposoby i formy nauczania, oceniania – wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych;
  • sposoby i formy udzielania pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom i rodzicom;
  • dokumentowanie pracy nauczycieli i specjalistów.
Termin:
9 października, 6 listopada 2019 r., 8 stycznia i 6 maja 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł

Rekrutacja zakończona.

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w  pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z  dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w  Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i  młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z  dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.