Logo: Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - sieć wspólpracy i doskonalenia

Kod szkolenia:
7D
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele i specjalisci przedszkoli, szkół i placówek
Cel:
podnoszenie jakości pracy nauczycieli i specjalistów z dziećmi i uczniami z SPE.
Tematyka:
  • aktualne regulacje prawne związane z WWR,kształceniem specjalnym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • formy kształcenia dzieci i uczniów – kształcenie ogólnodostępne, integracyjne i włączające;
  • sposoby i formy nauczania, oceniania – wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych;
  • sposoby i formy udzielania pomocy i wsparcia dzieciom, uczniom i rodzicom;
  • dokumentowanie pracy nauczycieli i specjalistów.
Termin:
9 października, 6 listopada 2019 r., 8 stycznia, 11 marca i 6 maja 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
23

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 50 do dnia 2 października 2019 r. oraz 75 zł po  1 stycznia 2020 r. z dopiskiem 7D.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.