Logo: Praktyczne zastosowanie nowych przepisów - ustawa Karta Nauczyciela i ustawa Prawo Oświatowe w praktyce szkolnej

Kod szkolenia:
1DB/S
Adresaci:
kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych.
Cel:
aktualizacja przepisów prawnych, które będą po 1 września 2019 r.
Tematyka:
  • zmiany w ustawie karta Nauczyciela i nowe akty wykonawcze (rozporządzenia) do Karty Nauczyciela,
  • zmiany w ustawie Prawo Oświatowe i nowe akty wykonawcze (rozporządzenia) do ustawy Prawo Oświatowe,
  • realizacja ww. zmian w praktyce szkolnej.
Termin:
4 września 2019 r. w godz. 13:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
Anna Król
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Król

Wydział Prawa i Administracji – UŚ, Prawo administracyjne (studia doktoranckie). Kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego i prawa administracyjnego.Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: prawo oświatowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, kodeks pracy, awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, proces zatrudniania pracowników oświatowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.