Logo: Szkoły w Sieci (szkoły podstawowe)

Kod szkolenia:
1DB/II
Adresaci:
dyrektorzy szkół podstawowych.
Cel:
  • zaznajomienie dyrektorów szkół z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania szkołą,
  • zaznajomienie dyrektorów ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, aktualizacja przepisów.
Tematyka:
  • zarządzanie placówką służy jej rozwojowi, przywództwo edukacyjne,
  • wymagania państwa wobec szkół i placówek,
  • uczeń z doświadczeniem emigracji,
  • aktualizacja przepisów prawnych w nowym roku szkolnym, nadzór pedagogiczny.
Termin:
27 września, 25 października, 29 listopada 2019 r., 25 stycznia i 29 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
28
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.