Logo: Zarządzanie szkołą - dwie strony medalu

Kod szkolenia:
3K
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra zarządzająca szkoły, przedszkola, placówki.
Cel:
wzmacnianie kompetencji kadry zarządzającej oświatą.
Tematyka:
  • aktualizacja prawa oświatowego,
  • analiza statutów,
  • aktualna sytuacja szkoły – szkoła w kryzysie,
  • szkoła jako środowisko bezpieczne dla społeczności szkolnej,
  • wspomaganie pracy szkoły/placówki,
  • nowoczesne zarządzanie – organizacje turkusowe,
  • motywowanie godnościowe.
Termin:
3 października 2019 r. w godz. 12:00 – 18:30 i 4 października 2019 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
Ustroń
Liczba godzin:
10
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni eksperci
Cena:
400 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.