Logo: Zarządzanie szkołą - dwie strony medalu

Kod szkolenia:
3K
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra zarządzająca szkoły, przedszkola, placówki.
Cel:
wzmacnianie kompetencji kadry zarządzającej oświatą.
Tematyka:
  • aktualizacja prawa oświatowego,
  • analiza statutów,
  • aktualna sytuacja szkoły – szkoła w kryzysie,
  • szkoła jako środowisko bezpieczne dla społeczności szkolnej,
  • wspomaganie pracy szkoły/placówki,
  • nowoczesne zarządzanie – organizacje turkusowe,
  • motywowanie godnościowe.
Termin:
3 października 2019 r. w godz. 12:00 – 18:30 i 4 października 2019 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
Ustroń
Liczba godzin:
10
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni eksperci
Cena:
400 zł
Wolnych miejsc:
51

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 400 zł do dnia 20 września 2019 r. z dopiskiem 3K.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.