Logo: XVIII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Tor przeszkód - od dziecka do nastolatka"

Kod szkolenia:
2K
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy.
Cel:
podnoszenie kompetencji zawodowych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z uczniami, będącymi jednocześnie pacjentami sanatoriów, klinik i szpitali.
Tematyka:
tematyka wykładów:
  • specyfika rozwoju psychospołecznego nastolatków,
  • wspomaganie rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi;

tematyka warsztatów:

  • prawo oświatowe, rozwój psychospołeczny nastolatków, techniki plastyczne, zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji.
Termin:
3 października 2019 r. w godz. 10:00 – 19:00 i 4 października 2019 r. w godz. 10:00 – 14:15
Miejsce:
Hotel Jaskółka w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
Liczba godzin:
17
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
410 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.