Logo: Odyseja Umysłu

Kod szkolenia:
1KD
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół. psycholodzy, wychowawcy.
Cel:
koordynacja wieloetapowego procesu przygotowań do międzynarodowego konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów Odyseja Umysłu.
Tematyka:
  • rola wychowawcza trenera drużyny,
  • integracja zespołu zadaniowego i moderacja jego pracy,
  • stymulowanie ciekawości poznawczej i aktywności twórczej uczniów,
  • prowadzenie treningu twórczego myślenia.
Termin:
20 września 2019 r. w godz. 16:00 – 20:00, 21 września 2019 r. w godz. 9:00 – 19:00 i 22 września 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
Trenerzy Odyseji Umysłu.
Cena:
310 zł
Wolnych miejsc:
22

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 310 zł do dnia 14 września 2019 r. z dopiskiem 1KD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.