Logo: Odyseja Umysłu

Kod szkolenia:
1KD
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół. psycholodzy, wychowawcy.
Cel:
koordynacja wieloetapowego procesu przygotowań do międzynarodowego konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów Odyseja Umysłu.
Tematyka:
  • rola wychowawcza trenera drużyny,
  • integracja zespołu zadaniowego i moderacja jego pracy,
  • stymulowanie ciekawości poznawczej i aktywności twórczej uczniów,
  • prowadzenie treningu twórczego myślenia.
Termin:
20 września 2019 r. w godz. 16:00 – 20:00, 21 września 2019 r. w godz. 9:00 – 19:00 i 22 września 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
Trenerzy Odyseji Umysłu.
Cena:
310 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.