Logo: X ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Kod szkolenia:
1K
Adresaci:
dyrektorzy i nauczyciele psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawiciele nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.
Cel:
podnoszenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Tematyka:
  • dyrektor jako administrator – zadania i obowiązki;
  • orzeczenia i opinie – po 2 latach nowych wzorów;
  • dokumentowanie pracy poradni;
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez poradnictwo;
  • zadania poradnictwa w "trudnych czasach".
Termin:
18 września 2019 r. w godz. 11:00 – 19:00, 19 września 2019 r. w godz. 9:00 – 19:00 i 20 września 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Hotel Jaskółka w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
645 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.