Logo: X ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Kod szkolenia:
1K
Adresaci:
dyrektorzy i nauczyciele psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawiciele nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.
Cel:
podnoszenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Tematyka:
  • dyrektor jako administrator – zadania i obowiązki;
  • orzeczenia i opinie – po 2 latach nowych wzorów;
  • dokumentowanie pracy poradni;
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez poradnictwo;
  • zadania poradnictwa w "trudnych czasach".
Termin:
18, 19 i 20 września 2019 r.
Miejsce:
Ustroń
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
w ustalaniu
Wolnych miejsc:
dużo
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.