Logo: X ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Kod szkolenia:
1K
Adresaci:
dyrektorzy i nauczyciele psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawiciele nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących poradnie.
Cel:
podnoszenie jakości pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Tematyka:
  • dyrektor jako administrator – zadania i obowiązki;
  • orzeczenia i opinie – po 2 latach nowych wzorów;
  • dokumentowanie pracy poradni;
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez poradnictwo;
  • zadania poradnictwa w "trudnych czasach".
Termin:
18 września 2019 r. w godz. 11:00 – 19:00, 19 września 2019 r. w godz. 9:00 – 19:00 i 20 września 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
Hotel Jaskółka w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
645 zł
Wolnych miejsc:
44

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 645 zł do dnia 11 września 2019 r. z dopiskiem 1K.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.