Kod szkolenia:
71W
Adresaci:
nauczyciele.
Cel:
  • analiza obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
  • analiza zadań opiekuna stażu,
  • umiejętność zorganizowania współpracy z nauczycielem odbywającym staż,
  • wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji tutorskich, mentorskich i coachingowych,
  • doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej,
Tematyka:
  • rola i zadania opiekuna stażu dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,
  • rola i zadania opiekuna stażu dla nauczycieli kontraktowych,
  • znaczenie funkcji opiekuna stażu w rozwoju zawodowym i osobistym.
Termin:
18 czerwca 2019 r. w godz. 14:00 – 18:00 i 28 sierpnia 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
Jolanta Leśniak, Grażyna Skirmuntt, Grażyna Cybula
Cena:
50 zł

O prowadzącym:

Grażyna Cybula

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.