Kod szkolenia:
29WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych (IV-VIII) i ponadpodstawowych.
Cel:
uczestnicy zajęć:
  • potrafią wyjaśnić, co to jest stereotyp, jakie są konsekwencje (w wymiarach indywidualnym i społecznym) posługiwania się stereotypami w codziennym życiu,
  • znają i potrafią zastosować zasady empatycznej komunikacji,
  • doskonali umiejętność współpracy w grupie.
Tematyka:
  • stereotypy i uprzedzenia,
  • przeciwdziałanie mowie nienawiści.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik
Cena:
600 zł

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.