Logo: IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego - warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej

Kod szkolenia:
39K/V
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy zawodowi.
Cel:
rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia działań z zakresu preorientacji zawodowej.
Tematyka:
  • prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów,
  • prezentacja dobrych praktyk w zakresie organizacji wizyt zawodoznawczych,
  • grywalizacja w doradztwie zawodowym,
  • kreatywność a współczesny rynek pracy,
  • metody i narzędzia wspierające kreatywność w grupie.
Termin:
4 czerwca 2019 r. w godz. 13:30 – 16:30
Miejsce:
Sztolnia Królowa Luiza, Park 12C i Park Techniki Wojskowej, Zabrze, ul. Sienkiewicza 43
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Niemotko, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Niemotko, Sebastian Koczy, Mariola Bigaj, Beata Drynda-Pędziwiatr, Justyna Dropik
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Mariola Bigaj – psycholog, doradca zawodowy. Prowadzi warsztaty i spotkania indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego. Pracuje zarówno z klientem dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy jak również z młodzieżą uczącą się i osobami niepełnosprawnymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o tematyce dotyczącej min. poruszania się po rynku pracy, poszukiwania zatrudnienia, rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji, wyboru szkoły i zawodu, autoprezentacji, kompetencji miękkich. Inspiruje ją praca z drugim człowiekiem oraz wspólne poszukiwanie szans i możliwości. Przepis na sukces: wytrwała praca, otwartość na zmiany, entuzjazm i optymizm.

Justyna Dropik – w 2013 r. ukończyła studia I stopnia licencjackie na kierunku politologia, następnie w 2015 r. uzyskała tytuł magistra na kierunku administracja na Uniwersytecie Śląskim.
Od 2017r. pracuje jako przewodnik w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, natomiast od 2019r. Zajmuje również stanowisko referenta ds. edukacji w ww. instytucji, gdzie organizuje wydarzenia edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży. Finalistka VI Konkursu Krasomówczego o tytuły "Przewodnik- Krasomówca" w Pszczynie. Interesuje się historią Górnego Śląska i obiektami postindustrialnymi.

Beata Drynda-Pędziwiatr – w 2009 roku ukończyła filologię włoską na Uniwersytecie Śląskim. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem Śląskim jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Od 2016 r. pracuje jako specjalista ds. edukacji w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, gdzie dba o aktualizację oferty edukacyjnej, a także organizuje wydarzenia edukacyjno – kulturalne dla dzieci i młodzieży. Z zamiłowania przewodnik po zabrzańskich podziemiach w obiektach: Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Katarzyna Niemotko

Psycholog, specjalista ds. szkoleń, ekspert programu RPO, PO WER w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.