Logo: IV Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego - FORUM BAJTEL

Kod szkolenia:
39K/IV
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wraz z grupą uczniów; w warsztacie mogą wziąć udział wyłącznie grupy zorganizowane – patrz szczegółowe informacje.
Cel:
rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia działań z zakresu preorientacji zawodowej.
Tematyka:
  • prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów,
  • prezentacja dobrych praktyk w zakresie organizacji wizyt zawodoznawczych,
  • grywalizacja w doradztwie zawodowym.
Termin:
4 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 – 14:30
Miejsce:
Sztolnia Królowa Luiza, Park 12C i Park Techniki Wojskowej, Zabrze, ul. Sienkiewicza 43
Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Niemotko, Sebastian Koczy
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Niemotko, Sebastian Koczy, nauczyciele przedmiotów zawodowych i uczniowie szkół branżowych, policealnych i techników
Cena:
udział bezpłatny

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Katarzyna Niemotko

Psycholog, specjalista ds. szkoleń, ekspert programu RPO, PO WER w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.