Logo: Małe dziecko z autyzmem - kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie

Kod szkolenia:
32K
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,przedstawiciele instytucji pracujących z małym dzieckiem i/lub prowadzących wczesną interwencję dzieci, koordynatorzy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, koordynatorzy i specjaliści wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
Cel:
przedstawienie kompleksowych rozwiązań w diagnostyce i opiece nad małym dzieckiem z autyzmem a także współpracy z jego rodziną.
Tematyka:
  • diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego z autyzmem,
  • praca z rodziną małego dziecka niepełnosprawnego z autyzmem,
  • organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawy prawne oraz raport z kontroli NIK,
  • organizacja kompleksowego wsparcia małego dziecka niepełnosprawne-go – przykłady dobrych praktyk.
Termin:
24 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00 – 15:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, Natalia Józefacka, dr Sylwia Wrona, Lucyna Legierska
Cena:
30 zł

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.