Kod szkolenia:
36KM
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi.
Cel:
doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Termin:
22 maja 2019 r. w godz. 12:00 – 15:30
Miejsce:
Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego, CKP, ul. Promienna 66 Jaworzno
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.