Logo: I Śląska Konferencja "Kryzys suicydalny - od prewencji do interwencji"

Kod szkolenia:
21K
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8, gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, higienistki szkolne, pracownicy pomocy społecznej, policja.
Cel:
wzrost skuteczności oddziaływań szkół i współpracujących instytucji środowiska lokalnego w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Tematyka:
  • obraz kryzysu psychicznego wśród adolescentów na podstawie doświadczeń ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111,
  • prewencja i interwencja we współdziałaniu szkoły i PPP – praktyczne wskazówki,
  • wspieranie szkół przez PPP w sytuacjach kryzysowych,
  • zapobieganie zachowaniom samobójczym w Polsce – aktualności i wyzwania,
  • system prewencji suicydalnej na Litwie – udane praktyki,
  • kampania Porozmawiajmy o trudnych uczuciach jako element profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych.
Termin:
14 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 14:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Wioleta Baraniak, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.