Kod szkolenia:
11WD/2
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i świetlic, nauczyciele bibliotekarze.
Cel:
  • poznanie sposobów implementacji narzędzi cyfrowych na lekcji,
  • rozumienie metod wprowadzania narzędzi cyfrowych w zgodzie z modelem SAMR,
  • poznanie sposobów aktywizowania uczniów dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi,
  • pozyskiwanie informacji zwrotnej dzięki wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.
Tematyka:
  • poznanie możliwości programów Kahoot oraz Quizizz;
  • tworzenie quizów, poznanie metod sortowania pytań oraz publikacji zadań;
  • tworzenie quizów na Edmodo;
  • projektowanie działań wieloetapowych z wykorzystaniem quizów i kodów QR.
Termin:
3 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Joanna Waszkowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
3

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 50 zł do dnia 27 maja 2019 r. z dopiskiem 11WD/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.