Logo: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Kod szkolenia:
42WD
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat metod alternatywnej komunikacji,
  • poznanie charakterystyki zaburzeń mowy u dzieci ze spectrum autyzmu,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.
Tematyka:
  • alternatywna i wspomagająca komunikacja;
  • zaburzenia mowy u dzieci ze spectrum autyzmu;
  • metody AAC: systemy znaków manualnych, systemy znaków graficznych, systemy znaków przestrzenno-dotykowych.
Termin:
8 lutego 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Elżbieta Kiper
Cena:
50 zł

O prowadzącym:

Elżbieta Kiper, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz z zakresu autyzmu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.