Logo: Animator działań prospołecznych

Kod szkolenia:
16KD
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół.
Cel:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania działań prospołecznych na terenie szkoły, kształtowania postaw prospołecznych uczniów oraz realizacji projektów młodzieżowych.
Tematyka:
  • podstawy prawne prowadzenia działań prospołecznych;
  • podstawowe pojęcia z zakresu działalności prospołecznej;
  • współpraca z organizacjami pożytku publicznego i pozyskiwanie środków na działania prospołeczne;
  • tworzenie szkolnego klubu wolontariusza;
  • dokumentacja niezbędna w realizacji działań prospołecznych;
  • rola nauczyciela w inicjowaniu i organizacji działań prospołecznych;
  • proces grupowy, role grupowe, integracja grupy;
  • motywowanie uczniów do podejmowania działań prospołecznych;
  • fazy realizacji projektu;
  • uczniowskie projekty profilaktyczne, prozdrowotne, prospołeczne – prezentacja dobrych praktyk.
Termin:
15 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30, 16 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 17:00, 29 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30 i 30 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 17:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Niemotko, Patrycja Lukasek-Sompolska
Cena:
185 zł
Wolnych miejsc:
19

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 185 zł do dnia 8 marca 2019 r. z dopiskiem 16KD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Patrycja Lukasek-Sompolska – socjolog, organizator społeczności lokalnej, trener I stopnia. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach na stanowisku ds. koordynacji współpracy ze społecznością lokalną. Zajmuje się koordynacją merytoryczną projektów, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnej i integrowanie środowiska lokalnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu animacji wolontariatu szkolnego oraz aktywizowaniu młodzieży do działań prospołecznych. Absolwentka licznych kursów z zakresu animowania środowiska lokalnego i wolontariatu. Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Niemotko

Psycholog, specjalista ds. szkoleń, ekspert programu RPO, PO WER w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.