Kod szkolenia:
67WR
Adresaci:
nauczyciele szkół i przedszkoli.
Cel:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy i reagowania na sygnalizowaną przemoc i krzywdzenie dzieci;
  • poznanie prawnych i pozaprawnych form pomocy dziecku krzywdzonemu w szkole i placówce.
Tematyka:
  • diagnoza dziecka krzywdzonego, metodyka pracy;
  • polityka ochrony przed przemocą – procedury szkolne;
  • projektowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przed przemocą i krzywdzeniem w tym bezpieczeństwa w internecie.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Grażyna Cybula
Prowadząca:
Grażyna Cybula
Cena:
600 zł

O prowadzącym:

Grażyna Cybula

Pedagogika resocjalizacyjna – UŚ, coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny w MEN), nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prawo oświatowe, prawo rodzinne i cywilne, zarządzanie placówkami.

Słowo kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.