Kod szkolenia:
181WR
Obszar:
Adresaci:
nauczyciele.
Cel:
zapoznanie ze zmianami w zakresie awansu zawodowego.
Tematyka:
  • zmiany w zakresie awansu zawodowego na każdym szczeblu,
  • jak się przygotować do spotkania z komisją egzaminacyjną lub kwalifikacyjną.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
600 zł

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Słowa kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.