Logo: Podstawy terapii rodzin - część I

Kod szkolenia:
5KD
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy placówek edukacyjnych.
Cel:
  • nauczenie stawiania diagnozy rodziny;
  • uświadomienie uczestnikom ich osobistych zasobów do pracy z rodzinami;
  • nauczenie podstawowych interwencji terapeutycznych;
Tematyka:
  • wprowadzenie (ogólna wiedza o rodzinie, filozofia pracy z rodziną, wpływ rodziny na funkcjonowanie jej członków);
  • zasoby rodziny (wiedza i świadomość rodziny; wiedza międzypokoleniowa;uczenie się szukania zasobów rodziny i ich spożytkowania w pracy);
  • cykle rozwoju rodziny, powstawanie struktur patologicznych, uczenie się rozpoznawania i układania prostych interwencji wspierających rozwój;
  • funkcje objawu w rodzinie, zasady pracy z objawem;
  • cele terapii rodzin, zawieranie kontraktu z rodziną;
  • kategorie komunikacyjne w rodzinie, ćwiczenia poszerzające umiejętności terapeuty w porozumiewaniu się z rodziną, prowadzenie sesji z rodziną.
Termin:
24 października, 21 listopada, 12 grudnia 2018 r., 23 stycznia, 27 lutego i 27 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
30
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Krystyna Pęczkowska
Cena:
250 zł

O prowadzącym:

Krystyna Pęczkowska, mgr psychologii; ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim; trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków – Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie; odbyła 4-letnie studium doskonalące dla psychologów "Podstawy Psychoterapii" – prowadzone przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, z Instytutu Ericksonowskiego z Lodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy oraz z Ośrodka Synapsis z Warszawy; ma ukończone kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej oraz szkolenie z hipnozy ericksonowskiej; prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna, rodzin i małżeństw); w pracy łączy podejście ericksonowskie i systemowe, koncentrując się na zagadnieniach wychowania oraz rozwoju dziecka w rodzinie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.

Krystyna Pęczkowska

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.