Logo: Zatrzymaj się... weź świadomy oddech... - jak uważnie radzić sobie ze stresem?

Kod szkolenia:
12D/3
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli i szkół.
Cel:
  • rozwój Sląskiej Sieci Promującej Zdrowie,
  • wzrost kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie.
Tematyka:
  • Czym jest Mindfulness? Jak i po co świadomie oddychać i odczuwać?
  • Uważny ruch, uważne zmysły, uważne życie.
  • Hatha Joga – świadoma praca z ciałem.
  • Uważne dziecko – uczenie dzieci uważnej obecności.
  • Joga – aktywność angażująca wszystkie sfery osobowości dziecka. Wychowawczy aspekt jogi.
Termin:
14, 28 marca, 25 kwietnia, 9 i 23 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5 spotkań
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Romana Kuczmińska-Blumska
Cena:
150 zł

Brak wolnych miejsc.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 150 zł do dnia 7 marca 2019 r. z dopiskiem 12D/3.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Słowo kluczowe:
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.