Logo: Moje i Twoje emocje - kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych na poziomie elementarnym

Kod szkolenia:
12D/2
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych w klasach I - III.
Cel:
  • rozwój Sląskiej Sieci Promującej Zdrowie,
  • wzrost kompetencji nauczycieli biorących udział w projekcie.
Tematyka:
  • Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci na poziomie elementarnym.
  • Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji.
  • Dzieci i ich emocje – w stronę inteligencji emocjonalnej.
  • Naucz mnie przezywać emocje – jak sobie radzić ze złością.
Termin:
25 października, 16 listopada 2018 r., 31 stycznia i 28 lutego 2019 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4 spotkania
Koordynatorzy:
Tomasz Wojtasik, Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Cena:
150 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.