Logo: Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Jak motywować uczniów do zmian i działania?

Kod szkolenia:
83D/VI
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi.
Cel:
doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Tematyka:
  • wpływ samooceny na motywację do działania,
  • formy pracy wzbudzające motywację osiągnięć uczniów,
  • metody i techniki tradycyjne i aktywizujące w pracy Doradcy Zawodowego,
  • wykorzystanie Mapy Karier w doradztwie zawodowym.
Termin:
12 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
25 zł

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.