Logo: Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Możliwości wsparcia dla absolwentów i osób pragnących się przekwalifikować lub uzupełnić kwalifikacje

Kod szkolenia:
83D/III
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, szkolni doradcy zawodowi.
Cel:
doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Tematyka:
  • sytuacja absolwentów na rynku pracy województwa śląskiego,
  • pomoc Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we wsparciu absolwentów,
  • możliwość wsparcia osób w zakresie uzupełniania kwalifikacji i przekwalifikowania – warsztaty.
Termin:
22 stycznia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadzący:
Aleksandra Ćwiklińska, Małgorzata Miszczak - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cena:
25 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.