Logo: Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kod szkolenia:
31D
Adresaci:
dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji w zakresie kierowania poradnią,
  • podnoszenie jakości pracy poradni.
Tematyka:
  • aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące poradnictwa,
  • standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej – rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,
  • ochrona danych osobowych,
  • współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Termin:
15 listopada 2018 r., 10 stycznia, 14 marca, 16 maja i 13 czerwca 2019 r. w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.